Propisi PB

Ukupno 1 - 14 od 14
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99 PDF icon ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU - 02 - 98.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU - 48 - 99.pdf
ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14, 23/16 PDF icon ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA - 36-14.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA - 23-16.pdf
ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08, 7/12, 44/16 PDF icon ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU - 33-08 - 7-12 - 44-16.pdf
ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 32/01, 48/11 PDF icon ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 32-01.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 48-11.pdf
ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 25/03, 16/04, 67/05 PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 25 - 03.pdf, PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 16 - 04.pdf, PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 67 - 05.pdf
ZAKON O EKSPROPRIJACIJI 'Službene novine FBiH' 70/07, 36/10, 25/12, 8/15, 34/16 PDF icon ZAKON O EKSPROPRIJACIJI - 70 - 07.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 36 - 10.pdf, PDF icon ZAKON O DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 25 - 12.pdf, PDF icon Zakon o eksproprijaciji Odluka Ustavnog suda SL NOV FBIH 8 15.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 34 - 16.pdf
ZAKON O STVARNIM PRAVIMA 'Službene novine FBiH' 66/13, 100/13 PDF icon ZAKON O STVARNIM PRAVIMA - 66-13.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA - 100-13.pdf
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17, 35/20, 40/20 PDF icon ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU - 33 - 17.PDF, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - 35 - 20.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - 40 - 20.pdf
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU 'Službene novine FBiH' 53/03, 73/05, 19/06, 98/15 PDF icon ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - 53 - 03.pdf, PDF icon ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 73 - 05.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 19 - 06.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 98 - 15.pdf
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
UREDBA O BROJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/16 PDF icon UREDBA O BROJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO - 06-16.pdf
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
ODLUKA O STANDARDIMA I KRITERIJ ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/05 PDF icon ODLUKA O STANDARDIMA I KRITERIJ ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO - 36 - 05.pdf
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
PRAVILNIK O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/08 PDF icon PRAVILNIK O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU - 17 - 08.pdf
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO - 25 - 20.pdf
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Plan integriteta Interni dokument PDF icon Plan integriteta - pravobranilaštvo - korekcija _ 15.05.2023.pdf