Kontakti

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21
Tel: +387(0)33 214-033
+387(0)33 666-614
Fax: +387(0)33 214-033
 
PRAVOBRANILAC
Kemal KARIĆ
 
SEKRETAR
Marko JAŠAR
 
ZAMJENICI PRAVOBRANIOCA
Suad BRLJAJOLI
Ata BANDIĆ
Amela ŠAĆIRAGIĆ
Maida ŠUŠKO - GLUHO
Samir TERMIZ
Ajla ŠAKOVIĆ
Almira KULOVAC-ŠETKIĆ
 
STRUČNI SAVJETNIK
Dijana SENDIĆ