Kontakti

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21
Tel: +387(0)33 214-033
+387(0)33 666-614
Fax: +387(0)33 214-033
pb@pb.ks.gov.ba

PRAVOBRANILAC

Kemal KARIĆ

ZAMJENICI PRAVOBRANIOCA

Suad BRLJAJOLI

Mensura MOSTARAC

Hajrija LAGUMDŽIJA

Ata BANDIĆ

Amela ĆESIR

Maida ŠUŠKO - GLUHO

Adem FESTIĆ

STRUČNI SAVJETNIK

Dijana SENDIĆ