nabavka kancelarijskih stolica

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
FEF doo
Datum potpisivanja ugovora: 
01.08.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
263,25
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
263,25
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018