Usluge štampanja

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
AM SUPPORT doo
Datum potpisivanja ugovora: 
24.02.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2100,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
2100,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020