Pravobranilaštvo KS

Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
Franex trade doo
Datum potpisivanja ugovora: 
13.02.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
40,84