Pravobranilaštvo KS

Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
R&S doo
Datum potpisivanja ugovora: 
25.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3.316,95
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE