Ugovor Pravobranilaštva

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
TEST
Datum potpisivanja ugovora: 
09.05.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017