Postupak nabavke komunikacionih usluga za 2017.

Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
1,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
test